facebook
 

Cena kursu maturalnego z jednego przedmiotu (poziom podstawowy lub rozszerzony) wynosi 1000 zł (w przypadku wpłaty w całości).

Po podpisaniu umowy klient wpłaca kwotę w wysokości 100 zł.
Pozostałą kwotę klient może uregulować w następujący sposób:

  1. wpłata jednorazowa - 900 zł (w ciągu tygodnia po rozpoczęciu kursu)
  1. w dwóch ratach - każda rata wynosi 475 zł (pierwsza rata do 20 października; druga rata do 20 grudnia)
  2. w czterech ratach - każda rata wynosi 250 zł (pierwsza rata do 20 października; druga rata do 20 listopada; trzecia rata do 20 grudnia; czwarta rata do 20 stycznia)

Wpłat można dokonywać na konto:

Centrum Edukacyjne ALFA
nr rachunku bankowego:  mBank   66 1140 2004 0000 3502 6246 3858.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, rodzaj kursu oraz poziom
(np.: Jan Kowalski, matematyka poziom rozszerzony).

 

powrót do początku strony